บริษัท ซันไชน์ เอนจิเนี่ยริ่ง จำกัด กับประสบการณ์ 30 ปีที่อยู่ในวงการก่อสร้างและเครื่องจักร ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
พื้นที่กว่า 47,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ทำให้เรามีความพร้อมด้านสถานที่ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยที่
จะสร้างและประกอบเครื่องจักรที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทมีมีวิศวกร 15 คนและพนักงานในส่วนต่างๆ กว่า 200 คน
ทำให้เราสามารถทำงานเสร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

SEC รับงานติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงงาน ระบบขนส่งวัตถุดิบ เช่น belt, bucket conveyor,
ระบบดักฝุ่น, ไซโลเหล็ก, งานท่อเหล็กขนาดใหญ่ และงานก่อสร้างเหล็กทั่วไป

บริษัทได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ในประเทศไทยหลายแห่ง อทิเช่น
ปูนซีเมนต์ นครหลวง, ทีพีไอ โพลีน, ปูนซีเมนต์ เอเชีย, บ้านปู, โคห์เลอร์ และอีกมากมายการดูแลอย่างใกล้ชิด บริการลูกค้าด้วยความเข้าใจ ทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย คือหัวใจของเรา


Current Pageid = 4